Käesolev õppematerjal on loodud perioodil 2009-2011. Täiendatud 2010- 2011.

Üks esimesi õppematerjali Tiigrihüpe Koolielu konkurssil. Tunnustuseks: tänukiri 

Tänuavaldused

Kaaskiri

Mõistekaart: Lahustumise soojusefekt

Lahus(ristsõna)

Nähtused ainete lahustumisel (esitlus + viktoriin)

Eelküsimutik põhikool

Järelküsimustik põhikool

Juhend põhikool

Eelküsmustik gümnaasium

Järelküsimustik gümnaasium

Juhendid:

Juhend.Külmakott

Juhend: Soojakott

 

Creative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsiga.