Käesolev õppematerjal on loodud 2011 sügisel EAÜS seltsi poolt korraldatud metoodika-võistluse  " Ajaloo ja ühikonnaõpetuse metoodikavõistlus 2011" raames.

Õppematerjal saavutas III kooliastme ajaloo õppematerjalide seas II koha.

Kaaskiri

Esitlus(powerpoint)

Pildimäng(powerpoint)

Tunnikontroll(google docs)

Viktoriin(powerpoint)

Veebipõhine viktoriin

Kiirus mõistekaart

Energia mõistekaart

Töö mõistekaart

Tööstuslik pööre mõistekaart

Ristsõna

Kasutatud kirjandus

Creative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsiga.