Õppematerjali  külmakoti modelleerimine avalikustamine

Käesolev õppematerjal on loodud perioodil 2010-2012.

Tänuavaldused

Taotlus Konkurss "IT on kõikjal"

Kaaskiri Koolielu konkursile ( sisaldab tunnikava, hindamisjuhendit, metoodikat jne)

Mõistekaart: Lahustumise soojusefekt

Lahus(ristsõna)

Nähtused ainete lahustumisel (esitlus + viktoriin)

Eelküsimutik põhikool

Järelküsimustik põhikool

Juhend põhikool

Eelküsmustik gümnaasium

Järelküsimustik gümnaasium

Juhendid:

Juhend.Külmakott

Juhend: Soojakott

Uurimusliku õpe tööjuhendid:

Ohutusnõuete  protokoll

Vee koguse muutus . Juhend.

Massi muutus. Juhend

Aine muutus. Juhend.

Tagaside tunnile ja tööjuhendile.

Mudelid:

1) Hea mudel, mis selgitab mis toimub soola lahustumisel vees. Dissolve

2) Hea mudel Teacher Domain keskkonnas. Väga hea on kasutada arvutiklassis uurimusliku õpe eesmärgil. Õpilane saab ise uurida, millest sõltub aine lahustumise soojuseffekt. Antud keskkonnas saab varieerida erinevaid aineid, lahustunud aine kogust ning lahusti massi. Mudelis joonistatakse graafik, kui algandmed on valitud ning arvutatakse välha temperatuuri muutus.Teacher Domain.

 

Tulemused:

1) november 2011 üks osa projektist, kui pooled materjalid olid juba avalikustatud . Leiad siit.

Videod:

1) Kuidas toimub soola lahusutumine vees.? Video siin.

2) Juhend HotPotatoes ristsõna koostamine. Video siin.

3) Kahe muutujaga  graafiku koostamine excelis. Video siin.

Pilte toimunud tunnnist!

Creative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsiga.