Teema:Industriaalühiskond ja teadus 19. sajandil

Õppematerjalis autorid annavad omapoolse nägemuse teema käsitluset.

Autorid: Katrin Kool ja Marietta Lõo

Esitlus "Teadus 19. sajandil"

Tööleht "Industriaalühiskonna kujunemine"

Tööleht " Teaduse ja tehnika areng 19. sajandil"

Õpilase Jaagu Siili esitlus teemal "Vabrikutööline" 

Pildid lahtisest tunnist Antsla Gümnaasiumis

Samal teemal toimus Antsla Gümnaasiumis lahtine tund aastal 2012, kus külalistena viibisid kaaskolleegid.

Veel pilte toimunud tunnist .

 

Esitlus tunni sisu ja ülesehituse kohta.

Testikogumik "Industriaalühiskond" 

Testikogumik "Ajalugu ja füüsika" 

Industriaalühiskond

Laste tegevus industriaalühiskonnas.

Auruveduri mudel Stephenson

 

http://www.youtube.com/watch?v=IBE7QO1NU-I&feature=related

 

Creative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsiga.