Õppematerjal "Külmakott"

Tänuavaldused

Õppematerjali tutvustus

Mõistekaart: Lahustumise soojusefekt

HotPotatoesTestid

Teatikogumik " Lahustumise soojuseffekt"

Nähtused ainete lahustumisel (esitlus + viktoriin)

Eelküsimutik põhikool

Järelküsimustik põhikool

Juhend põhikool

Eelküsmustik gümnaasium

Järelküsimustik gümnaasium

Juhendid:

Juhend.Külmakott

Juhend: Soojakott

Uurimusliku õpe tööjuhendid:

Ohutusnõuete  protokoll

Vee koguse muutus . Juhend.

Massi muutus. Juhend

Aine muutus. Juhend.

Tagaside tunnile ja tööjuhendile.

Mudelid:

1) Hea mudel, mis selgitab mis toimub soola lahustumisel vees. Dissolve

2) Hea mudel Teacher Domain keskkonnas. Väga hea on kasutada arvutiklassis uurimusliku õpe eesmärgil. Õpilane saab ise uurida, millest sõltub aine lahustumise soojuseffekt. Antud keskkonnas saab varieerida erinevaid aineid, lahustunud aine kogust ning lahusti massi. Mudelis joonistatakse graafik, kui algandmed on valitud ning arvutatakse välha temperatuuri muutus.Teacher Domain.

 

Tulemused:

2011 õppeaastal õpilased sooritasid praktilise töö keemia tunnis.

Eel - järeltesti tulemuste võrdlus 2011 Antsla Gümnaasiumis

2012  jaanuaris toimus tund, kus kasutasime praktilise töö sooritamisel Vernieri temperatuuriandurit.

Õpilaste tagasiside praktilisele tööle 2012 Antsla Gümnaasiumis

Videod:

1) Kuidas toimub soola lahusutumine vees.? Video siin.

2) Juhend HotPotatoes ristsõna koostamine. Video siin.

3) Kahe muutujaga  graafiku koostamine excelis. Video siin.

Pilte toimunud tunnist!

Creative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsiga.