Käesolev õppematerjal on loodud hariduslikel eesmärkidel.

Õppematerjal on loodud Tiigrihüppe haridusportaali Koolielu konkursi

ainete lõimimise konkursi "1+1=3 „ raames.

Konkursil saavutas õppematerjal III koha. 

Õppematerjalis annavad autorid oma nägemuse, kuidas käsitleda I maailamsõja teemat läbi mitme õppeaine.

Tunni kestvus kokku 90 minutit.

Tund viidi reaalselt läbi 26. märtsil 2013. Tundi külastasid kaaskolleegid.

Sihtgrupp: gümnaasium

põhikool (materjale saab valikuliselt kasutada)

Autorid:

Antsla Gümnaasiumi õpetajad

ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Katrin Kool

 eesti keele ja  kirjanduse õpetaja Anu Silm

keemiaõpetaja Tiiu Laane

füüsikaõpetaja Marietta Lõo 

Antsla Gümnaasiumi õpilased:

Jaagup Siil

Keili Taal

Õppematerjalid on üles pandud sellises järjekorras, kuidas neid tunnis kasutati.

Õppematerjali kirjeldus

Õpetajatepoolne tunni kirjeldus

Ajaloo tööleht

Õpilaste Keili Taali ja Jaagup Siili tööleht 

Jaagup Siili esitlus

Esitlus " I maailmasõja järelkajad kirjanduses"

Tööleht " I maailmasõja järelkajad kirjanduses"

Tööleht "Keemiarelv I maailmasõjas"

 Virtuaaalne perioodilisustabel

Gaasirünnak

Gaasimask  sõjas

Vaikusehetk 60s. 

Vaikusehetk - aeg, kus inimised mõtlevad vaikselt ja meenutavad toimunut nt leinaseinak. See traditsioon sai alguse I maailmasõjast.

Tagasiside leht

Tunnis osalenud õpilaste tagasiside tunnile. Kokkuvõte

Õpilaste tagasiside- Taustaks Terminaatori laul "Kaktusviin"

Pilte toimunud tunnist ( Fotod: Marietta Lõo)

Veel pilte toimunud tunnist (Fotod: Marietta Lõo)


Idee edaspidiseks

Kasutatud allikad:

1. E. M. Remarque „Läänerindel muutusteta“1983, lk 12

2. E. M. Remarque „Läänerindel muutusteta“1983, lk 76-77

3. E. M. Remarque „Kolm sõpra“1992, lk 5

4. W. Owen „Dulce Et Decorum Est“

5. Eesti Maateaduslik, tulunduslik ja ajalooline kirjeldus II Võrumaa. 1926. lk.381-382.

6. Imeline Ajalgu

7. http://www.loodusajakiri.ee/horisont/artikkel29_15.html

 

Creative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk 3.0 Eesti litsentsiga.