Loodusteaduste didaktika

Relevantne probleem STL jaoks. Esitlus.

STL analüüs siin

Test loodusteadusliku kirjaoskuse hindamiseks

1.Mõiste rakendamine

Ees- ja perekonnamimi
Klass
Keha ujub kui ......
Keha upub kui ......
Keha heljub, kui ....
Keha heljub kui ...
Keha upub kui
Keha ujub kui....
 

2. Probleemi lahendamine

Ees- ja perekonnamimi
Klass
Miks on põllumasinatel laiad rehvid? suurendada toetuspindala rehvide ja maapinna vahel, millega vähendame rõhku pinnale.
suurendada toetuspindala rehvide ja maapinna vahel, millega vähendame rõhku pinnale.
suurendada toetuspindala rehvide ja maapinna vahel, millega vähendame rõhku pinnale.
Vähendada toetuspindala rehvide ja maapinna vahel, millega suurendae rõhku pinnale.
vältida mulla kahjustusi
parema viljakuse saamiseks
 

3. Interdisiplinaarne probleem

Ees- ja perekonnamimi
Klass
Õpilane sai tunnis õpetaja käest segu, mis koosnes bensiinist ja parafiinist. Õpilane sai ülesandeks segu eraldada erinevateteks komponentideks.
Prafiini tihedus on
Bensiini tihedus on
Põhjenda oma vastust otsuse põhjal.
Millist ainete eraldamismeetodit kasutaksid?? Põhjenda vastust.
 

4. Loovuse ülesanne

Ees- ja perekonnamimi
Klass
Koosta luuletus teemal ilm kasutades järgmisi sõnu: normaalrõhk,õhurõhk, madalrõhkkond, kõrgrõhhkkond, 760 mmHg. Luuletuse maksimaalne pikkus 8 rida. Minimaalne 4 rida. Antud võtmesõnade tähendused peavad olema selgitatud
 

 

Õpilaste arvamused tööstusest.